Bebek bölgesinde 2004 yılından beri hizmet veren Dermako Eczanesi, ilaç ve kişisel bakım alanlarında isteyebileceğiniz her ürün ve servisi bünyesinde bulundurmaktadır. Dermako Eczanesinin misyonu sağlık konusunda kaliteli ve doğru bilgilendirme ile sağlıkta ilk başvuru noktası olabilmektir. Butik anlayışın ön plana çıktığı bu eczanede gerektiğinde e-mail yolu ile hastaya bilgi aktarımı yapılabilmektedir. Dermako Eczanesine girdiğinizde ilk fark edebileceğiniz sıcak yaklaşım, bilgi paylaşımı, yönlendirme, çözüm üretme ve takip ile bütünleşerek eczaneyi mesleğin ciddiyetle yürütüldüğü seçkin bir mekân haline getirmektedir.

Dermako Eczane Çalışanları

Ayrıca eczanede ücretsiz cilt bakımı, makyaj, yağ ve kilo ölçümü yapılmaktadır.

Dermako'da akıcı bir İngilizce ile yabancılara da aynı derecede bilgi ve servis verilebilmektedir.

Eczanemizde bulunan gruplar:

 • İlaç
 • Yapma ilaç
 • Besin Takviyesi
 • Fitoterapi
 • Aromaterapi
 • Tıbbi Malzeme
 • Hasta Bakım
 • Dermo-kozmetik
 • Doğal Makyaj
 • Hijyen
 • İtriyat

Dermako Eczanesi TEB (Türk Eczacılar Birliğinin) Smart Eczane programında yer almaktadır.

Eczacılık mesleği ve eczacılar, sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarındandır.

Eczacılar, aldıkları eğitim sayesinde, toplumda ilaç konusunda en uzman kişilerdir. Her ilacın kullanım dozunu ve içeriğini bilmeli, etkileri ve yan etkileri ve ilaç etkileşmeleri konusunda hastayı bilgilendirmelidirler. Eczacılık eğitimi, bünyesinde biyoloji, tıp ve kimya gibi disiplinleri kapsayan yoğun bir eğitim periyodudur. Bu eğitim sürecinde pratik çalışmalar (uygulamalı laboratuvar çalışmaları) çok büyük bir yer tutar. Eczacılık eğitimi hekim-hasta-eczacı üçgeninin temelinde yer alir.

Doktor, hastanın şikayetlerini dinler, tetkikleri ve tahlilleri inceler sonra teşhis koyar. Gerekli ilaçları reçeteye yazdıktan sonra hastaya verir. Eczacı ilaçları hasta veya yakınına verirken kullanımı ve dozu hakkında bilgilendirir, yan etkileri ile ilgili uyarıları yapar, varsa soruları cevaplandırır ve doktorun reçetelendirdiği majistral ilacı hazırlar.

Eczacının görevi; ilacın araştırılması, bulunması, formüle edilmesi, üretilmesi, temin edilmesi ve hastaya sunulması gibi değişik alanları kapsar. Çok büyük dikkat , sorumluluk ve karşısındakini iyi anlamayı gerektiren bir meslektir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek için hoşgörü ve sabır sınırları çok geniş olmalıdır. Hasta, doktordan ve sağlık birimlerinden çok daha kolay eczacıya ulaşabilmektedir.

Eczacı, meslek sınırlarını aşmadan hastayı bilgilendirmeli gerektiğinde doktora veya hastaneye yönlendirmelidir.

Hastalık olmadan gelen insanların sorunlarını bilgisi ölçüsünde çözümlemelidir Eczacılar, hijyenik kurallar, bebek ve çocuk sağlığı , beslenme, aile planlaması vb konularda hastalarını bilgilendirmeli, tedaviye yardımcı ürünler olan besin takviyeleri konusunda bilgi sahibi olmalı, kilo, cilt problemi, saç dökülmesi, stres, sigara bağımlılığı sorunları ile ilgili doğal ürünleri kullanmak isteyenleri doğru aydınlatmalıdır. Bu danışmanlık görevini yerine getirirken tıbbi gelişmeleri, literatürü ve sosyal olguları takip etmeli kendini sürekli yenilemelidir. Doktorlarla sürekli iletişim halinde olmalı bilgi alışverişinde bulunmalı, ilaçlarla ilgili yenilekler ve değişiklikleri konuşup tartışmalıdır. Amaç halkımıza en iyi hizmeti verebilmektir.

Eczacılar, nöbet günlerinde 24 saat sağlık hizmeti vermekle yükümlüdürler.

Lütfen Eczacınıza Danışın